A A A
OPS

Strona główna

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Garczyńskich 5,
64-360 Zbąszyń
Tel.: 68 3847 926 , Fax: 68 3869 962

Facebook

Budynek OPS

Misją Ośrodka jest wspieranie środowiska lokalnego, tak, aby przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym, a jednostkom i rodzinom umożliwić samodzielnie przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych


Aktualności:

Aktualności

ZMIENIONE GODZINY PRACY

10.08.2018

MIENIONE GODZINY PRACY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZBĄSZYNIU

w dniach 13,14,16,17 sierpnia Ośrodek będzie czynny w godzinach 7:00 - 14:00

UWAGA !

07.08.2018

Szanowni Państwo !
Informujemy, że wnioski o przyznanie świadczeń 300+, 500+, rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego w miesiącu sierpniu nie będą przyjmowane w piątki.
Jest to podyktowane koniecznością zapewnienia płynnej realizacji świadczeń.
Jeden dzień w tygodniu bez obsługi klientów zapewni nam możliwość skrócenia okresu oczekiwania Państwa na wypłatę świadczenia.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu informuje

26.04.2018

Od dnia 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny (KDR) jest dostępna także w wersji elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych). Osoby zainteresowane wydaniem tej formy Karty proszone są o zgłaszanie się do siedziby Ośrodka celem złożenia odpowiedniego wniosku.
Przyznanie dodatkowej formy Karty jest bezpłatne - do dnia 31 grudnia 2019r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu przypomina

26.04.2018

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Zbąszyniu przypomina, że osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze ( 500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego zobowiązane są do niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenie o każdej zmianie w ich sytuacji rodzinnej (m.in. zmiana liczby członków rodziny, utrata statusu niepełnosprawnego, zakończenie przez dziecko nauki w szkole) i dochodowej (m.in. uzyskanie/utrata zatrudnienia) mających wpływ na prawo do pobierania wskazanych świadczeń.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, czy zmiana sytuacji w Państwa rodzinie ma wpływ na prawo do pobieranych świadczeń prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z pracownikami Ośrodka pod numerem tel. (68) 3847-926 wew. 27


Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych i wychowawczych o zmianach w sytuacji rodzinnej i dochodowej, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń i koniecznością ich zwrotu wraz z odsetkami.Opublikował: Marcin Kaczmarek
Publikacja dnia: 21.09.2017
Podpisał: Marcin Kaczmarek
Dokument z dnia: 22.01.2012
Dokument oglądany razy: 82 893